Natalia Ginzburg

Natalia Ginzburg

Citazioni di Natalia Ginzburg

Temi trattati: Frasi sull'intelligenza, Frasi sull'assenza, Frasi sul sangue, Frasi sull'uguaglianza, Frasi sul cinismo, Frasi sui chiodi, Frasi sulle croci, Frasi sulle cime, Frasi sulle spine, Frasi sull'incompetenza
Visualizza tutti i temi trattati da questo VIP