Kurt Godel

Kurt Godel

Citazioni di Kurt Godel

Temi trattati: Frasi sulla scienza, Frasi sull'intuito e sulle intuizioni, Frasi sulla ragione, Frasi sulla soddisfazione, Frasi sui problemi, Frasi sulla matematica
Visualizza tutti i temi trattati da questo VIP